Els protagonistes del llibre Veus de Mataró són 44 personatges que, d’una manera o altra, han estat en contacte amb lluites veïnals i associacions de veïns. Hi tenen especial pes els dirigents associatius, però també es recull l’opinió de diversos alcaldes i regidors de Mataró, i de professionals i tècnics que des dels seus coneixements han col·laborat amb el moviment veïnal.

Són, per ordre d’aparició al llibre: Rafael Cava, Francisco Orozco, Francesc Robert, Joan Noè, Antoni Segarra, Joan Antoni Baron, Manuel Mas, Cosme Varela, Teresa Devi, Maria Carme Iglesias, Salvador Milà, Juan Alonso Duñabeitia, José Ramón Soria, Josep Lluís De Miguel, Carlos Fernández, Núria Ibran, Miquel Torner, Manuel Jiménez, Francesc Soler, Joaquim Navarro, José Santiago López, Josep Carbó, Quitèria Guirao, Josep Sivilla, Remigi Herrero, Carmelo Sánchez, Sergi Morales, Jesús Nieto, Pere Pujades, Joan Salrach, José Gómez, José Antonio López, Manel Lligonya, Javier Sánchez, Julián Hernández, Juan F. de Maya, Eusebi Vidiella, Manuel Molina, Agàpit Borràs, Adolfo Pérez, Francisco Verjano, Àngel Prats, Maria Zaloña, Asmaa Aouttah.

Anuncis
%d bloggers like this: